Hình Ảnh

Nhà Xưởng

Xem sản phẩm

Sản phẩm

Xem sản phẩm

Máy móc-thiết bị

Xem sản phẩm

Với việc áp dụng hệ thống chất lượng của Hà Lan, Công ty TNHH ITEQ Việt Nam là đối tác lý tưởng cho sự mở rộng cơ sở vật chất của Quý khách hàng. Nhà máy của chúng tôi không chỉ là nơi cung ứng các giải pháp cá biệt hóa và vô số các cơ hội cho thị trường Châu Âu mà còn là sự bổ sung vào thị trường mới tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

THÔNG TIN VỀ ITEQ VIỆT NAM